15 listopada 2016r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie przystąpiła

do programu pod nazwą ,, Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej –

Dziecięca Piłka Ręczna”. 

     Głównym celem programu jest wsparcie świętokrzyskich szkół w zakresie podnoszenia

jakości oferty zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym oraz promocja

aktywności fizycznej wśród uczniów klas I-III poprzez popularyzację dziecięcej piłki

ręcznej.Zaproponowane w ramach programu wsparcie dla szkół obejmuje: zestaw do gry

w dziecięcą piłkę ręczną, cykl szkoleń metodycznych dla nauczycieli,  organizację turniejów

powiatowych i Wojewódzkiego Turnieju Dziecięcej Piłki Ręcznej.

 Program wspólnie realizują Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.