Pisanie listów do Mikołaja jest pięknym zwyczajem, dzięki któremu dziecko

doświadcza magicznej atmosfery świąt, rozwija swoją wyobraźnię,

uczy się, że miło jest być obdarowanym, ale dobrze jest też obdarowywać innych.

W świetlicy szkolnej zorganizowany został początkiem grudnia konkurs plastyczno- literacki  

na najciekawszy list do Świętego Mikołaja.

 

 Jury konkursu w składzie:  p. Małgorzata Stefańska, p. Katarzyna Masłowska,p. Małgorzata Łuczka

  oceniało pomysł, technikę i staranność wykonania pracy.

 I miejsce w konkursie zajął: Krystian Leśniak kl. IV,

 II miejsce dla Sandry Wolańskiej kl. IV,

III miejsce dla Anny Smolińskiej kl.IV

 

 Nagrodzone prace zostały  zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

   Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.