„Między nami kobietkami” – spotkanie dla dziewczynek z prelegentką firmy Always. 

 

Spotkanie odbyło się 23 marca, w ramach realizowanego od lat w naszej szkole programu :

„Między nami Kobietkami”.

     Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym  roku  szkoła nasza bierze udział

w programie edukacyjnym o dojrzewaniu.

Celem  programu  jest  przygotowanie  dziewcząt  do zmian fizycznych i psychicznych ,

jakie zachodzą w okresie dojrzewania  oraz uzupełnienie  wiedzy  z  zakresu  fizjologii. 

W ramach programu uczennice klas szóstych i piątej  otrzymały książeczki informujące

o zmianach w ich organizmie w okresie dojrzewania, opracowane przez

Centrum Informacji „Always”.

Dodatkowo firma ta obdarowała nasze młode kobiety pakietami próbek produktów sanitarnych.