„Czyste powietrze wokół nas”

  realizacja  przedszkolnego programu antytytoniowego w grupie 5-latków

 

            Dzieci od najmłodszych lat narażone są na wdychanie dymu tytoniowego – bierne palenie.

Palą  rodzice, dziadkowie, osoby z najbliższego otoczenia.

W związku z tym  edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego.

            Dorośli często nie zdają sobie sprawy, że paląc, narażają swoich bliskich na choroby

związane z nałogiem tytoniowym. Walka z nałogiem jest bardzo trudna,

trzeba więc uczynić wszystko co możliwe, aby przez odpowiednią profilaktykę

ustrzec przed nim dzieci. Do podstawowych metod wychowania antytytoniowego  

należy dawanie właściwego przykładu, w celu skłonienia do chęci upodobnienia się do osoby niepalącej.

Widzimy więc jak ważna  i potrzebna jest edukacja antynikotynowa od najmłodszych lat. 

            W roku szkolnym 2016/2017 dzieci z grupy 5-latków po raz pierwszy przystąpiły do programu

„Czyste powietrze wokół nas”.

            Pierwszą z form realizacji zadania było zapoznanie rodziców  z założeniami programu

oraz uzyskanie pisemnej zgody na udział dzieci  w edukacji antytytoniowej.

 

Kolejny etap to cykl 5 zajęć warsztatowych skierowanych do dzieci:

  1. Wycieczka po najbliższej okolicy, której celem było zwrócenie uwagi przedszkolaków

    na źródła dymów,  ich wygląd oraz miejsca skąd mogą się wydobywać. (16.02.2017r.)

 2. Co i dlaczego dymi? Te zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów,

określanie ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się. Dzieci w grupach na dużych formatach

papieru wykonały rysunki przedstawiające własne spostrzeżenia. (17.02.2017r.)

  

 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? – Zwiększenie wiedzy dotyczącej

szkodliwości dymu papierosowego.

 Dzieci poznały także maskotkę programu – dinozaura Dinka i malowały jego postać(24.02.2017r.)

 

 

4.Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy? Przedszkolaki poznawały historię Dinusia,

który wybrał się na wycieczkę pociągiem. Miały okazję wypowiadać się na temat odczuć smoka

podczas przebywania w zadymionym pomieszczeniu.

Dzieci uczestniczyły w podróży z Dinkiem przy piosence „Jedzie pociąg”, zatrzymywały się przy różnych

stacjach i rozpoznawały źródła dymu. Uczyły się piosenki o Dinku. (28.02.2017r.)

 

5.Jak unikać dymu papierosowego? Podczas ostatnich zajęć dzieci zwiększyły swoją wiedzę

na temat umiejętności zachowania się w pomieszczeniach zadymionych,

a także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których dorośli palą papierosy w ich obecności.

Dzieci wykonały tabliczki z zakazem palenia, które następnie zabrały do domu.

W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących

i palących, projektowały własne znaczki mówiące o szkodliwości palenia tytoniu.

W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego,

dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na

wdychanie dymu z papierosa.(22.03.2017r.)

  

Zajęciom towarzyszyła wykonana przez nauczyciela postać dinozaura „Dinusia”,

która pomagała dzieciom w rozwiązywaniu stawianych zadań problemowych,

uczyła współdziałania w zespole i odpowiedzialności za efekt końcowy. 

     

            Zajęcia w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” prowadzone były

także w klasach 0a i 0b oraz w grupach 3 i 4latków w punkcie przedszkolnym.

 

                                                                                                                                                               Marta Gajek