Na prośbę Komendanta Komisariatu

Policji w Solcu – Zdroju , w związku z okresem wakacyjnym,

przypominamy o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad

bezpiecznych zachowań.

 

Podczas pobytu na wakacjach :

 

– nie nawiązujemy bliższych kontaktów z przygodnie napotkanymi osobami,

 

– nie przyjmujemy od takich osób oferowanych bez odpłatności różnego rodzaju słodyczy,

przedmiotów, maskotek lub napojów, ( występować może zagrożenie

podania np. substancji psychoaktywnej lub odurzającej),

 

– nie pozostawiajmy w miejscach zabaw i wypoczynku bez dozoru :

telefonów komórkowych lub innych wartościowych przedmiotów ( pieniądze, biżuteria),

 

-podczas uczestnictwa w różnego rodzaju rozrywkach, dyskotekach -posiadajmy pod kontrolą

spożywane posiłki, napoje ( głównie te, które są rozpieczętowane, otwarte), z uwagi na łatwość dodania

do nich środka odurzającego, a potem dopuszczenie się czynu przestępczego na odurzonej osobie,

która zwykle nic nie pamięta po zdarzeniu ( tzw. tabletka gwałtu lub inne),

 

– bezwzględnie unikać należy korzystania z przygodnie wybranych do kąpieli miejsc, jak:

stawy , rowy, rzeki czy różnego rodzaju wyrobiska, tam, gdzie nie ma żadnego nadzoru

lub służby ratowniczej, gdyż tragedia może być nieunikniona,

 

– zachować należy rozwagę podczas kierowania wszelkiego rodzaju pojazdami,

ponieważ w okresie wakacji ruch kołowy i pieszy jest zwykle wzmożony,

 

– nie pozostawiajmy na czas wakacji niedomkniętych okien, niezabezpieczonych drzwi,

a przed opuszczeniem na dłuższy okres posesji należy dokonać kontroli sprawności działania

zabezpieczeń technicznych budynków, w które są wyposażone ( przede wszystkim placówki oświatowe ).

 

Na niektóre z przytoczonych zagrożeń znaczący wpływ może mieć fakt pozostawiania dziecka bez opieki,

brak zainteresowania tym, co robi, gdzie przebywa, w jakim towarzystwie,

w jakim stanie i o jakiej porze wraca do do domu .

 

Przypominamy Państwu numery telefonów  kontaktowych:

Komisariat Policji w Solcu – Zdroju :          +41 378 92 58,

dzielnicowi: asp. Rafał Kosałka :                  735 968 743,

sierż. szt. Damian Kozłowski:                        735 968 742,

oficer dyżurny KPP w Busku- Zdroju :     +41 378 92 05

   telefon alarmowy :      997  lub  112 .