W dniu 14 czerwca 2017 roku zakończyła się w Gminie Nowy Korczyn

realizacja  projektu powszechnej nauki pływania: „Umiem pływać” organizowanego

przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy,

Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego.

Przedsięwzięcie  to współorganizowała także Gmina Nowy Korczyn.

Trzydzieścioro dzieci z klasy III „a” i III „b” Publicznej Szkoły Podstawowej  z Nowego Korczyna

 korzystało z 20 bezpłatnych  lekcji nauki pływania na Krytej Pływalni „Raj” w Kazimierzy Wielkiej.

Dzieci poprzez zabawę nabywały umiejętności pływania pod fachowym okiem 

wykwalifikowanej kadry instruktorów.  Zajęcia w piętnastoosobowej grupie umożliwiły  

szybszą adaptację w wodzie, wzmacniały  poczucie bezpieczeństwa,  a nawet zachęcały uczniów  

do walki z własnymi słabościami.  Dzięki systematycznym  wyjazdom  na basen nasi podopieczni  

mogli aktywnie   i pożytecznie spędzić wolny czas. 

  

 

Niewątpliwie  wspólna zabawa na basenie niezwykle podobała się trzecioklasistom,

 gdyż frekwencja na zajęciach była bardzo wysoka.

Wszyscy  chętnie i aktywnie wykonywali polecenia instruktorów   nauki pływania,

jak również słuchali swoich opiekunów,  którymi byli:

pani Bogusława Woźniak i pan Zbigniew Sadowski.

Każdy uczestnik programu na potwierdzenie swoich umiejętności otrzymał

„Certyfikat ukończenia podstawowego kursu nauki pływania”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego programu,

bo było to przedsięwzięcie bardzo potrzebne naszym uczniom,

albowiem nie tylko nabyli nową umiejętność- nauczyli się pływać,

ale również miło spędzili czas w gronie najbliższych przyjaciół.  

Jeszcze raz dziękujemy i życzymy wszystkim bezpiecznych 

oraz słonecznych wakacji!