Dnia 23 czerwca 2017r. uroczyście zakończyliśmy kolejny rok szkolny – 2016/ 2017.

Ten szczególny dzień dla każdego ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły i rodzica rozpoczęliśmy

od wspólnej modlitwy w kościele. Następnie wszyscy zebrali się w gimnazjum, w  pięknie przystrojonej

sali gimnastycznej,  by wspólnie  podsumować całoroczny trud nauczania i wychowania.      

Na to wyjątkowe spotkanie przybył wicewójt gminy Nowy Korczyn, pan Piotr Strach,

rodzice i dziadkowie  uczniów  oraz liczni przyjaciele szkoły.

         Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego,

zaśpiewania hymnu państwowego,   przemówienia pani dyrektor Barbary Karnawalskiej

i zastępcy wójta gminy Nowy Korczyn- p. P. Stracha.

  

 

Następnie zostali wyróżnieni najlepsi uczniowie klas I- III, a byli  to:

              Klasa 0 a   

 • Dawid Biskupek
 • Kornelia Dziewit
 • Mateusz Ciepliński
 • Franciszek Zych
 • Oskar Nowak
 • Mateusz Zapiórkowski
 • Gabriela Żmija

 

            Klasa 0b

 • Karolina Dryja
 • Filip Durnaś
 • Bartosz Kaczmarczyk
 • Roksana Grzywa
 • Jakub Kopeć
 • Nikola Kochańska

 

              Klasa I

 • Jakub Dybała
 • Izabela Juszczyk
 • Aleksandra Tomf 

 

           Klasa IIa

 • Jakub Bugdalski
 • Maria Piotrowska
 • Katarzyna Słabiak
 • Zuzanna Juszczyk
 • Patrycja Lasak
 • Oliwier Jaroszek

 

               Klasa II b

 • Natasza Biskupek
 • Aleksandra Jaroszek
 • Krystian Kowalik
 • Igor Nowak
 • Patryk Ragan
 • Maja Majcher
 • Maja Masłowska
 • Natalia Smulikowska
 • Oliwia Stankiewicz
 • Julia Szymanek

 

            Szczególne słowa uznania usłyszeli uczniowie klas trzecich, którzy zakończyli już pierwszy

etap edukacyjny   i w tym dniu musieli pożegnać się z dziecięcymi marzeniami,

bo już od września rozpoczną nowy etap nauczania, tym razem aż pięcioletni.

W gronie wyróżnionych przez Panią Dyrektor  znaleźli się:

         Klasa IIIa

 • Gaweł Julia
 • Jaroszek Alicja
 • Juszczyk Dawid
 • Kaczmarczyk Zuzanna
 • Krzyżańska Alicja
 • Marek Bartosz
 • Marek Julia
 • Nowak Natalia
 • Piotrowski Bartłomiej
 • Stefańska Antonina
 • Modzelewska Maja
 • Wawrzyk Jakub

 

         Klasa IIIb

 • Fetera Sylwia
 • Nizioł Jakub
 • Kowalska Emilia

Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy

ufundowane przez Radę Rodziców.

Nagrodzeni zostali też uczniowie, którzy brali udział w wojewódzkim konkursie „Bawię się w sport”

i zajęli II miejsce w kategorii: maskotka „Świętopiłka”.

Byli to: Julia Gaweł, Zuzanna Kaczmarczyk, Weronika Kaczmarczyk, Patryk Konopka,

Bartosz Mazur i Krzysztof Szafranek.

Kolejnym punktem  uroczystości było wręczenie nagród uczniom kl. IV- VI, 

którzy przez cały rok szkolny sumiennie pracowali i uzyskali bardzo wysoką średnią,

wzorową frekwencję lub zostali laureatami konkursów przynajmniej na szczeblu powiatowym.

         Dyplomy wzorowego ucznia oraz nagrody książkowe otrzymali:

Klasa IV

Śnieżny Bartosz

Wolańska Sandra

Szumilas Roksana

Klasa V

Jasiak Emilia

Kaczmarczyk Patryk

Szymańska Izabela

Klasa VI a

Stankiewicz Gabriela

Szumilas Oskar

Juszczyk Karolina

Jasiak Paweł

Mazur Adrianna

 

 

Dyplomy bardzo dobrego ucznia otrzymali:

 Klasa IV

Gadawski Maciej

Misiewicz Jakub

Marek Kinga

Górna Zuzanna

Krzyżek Nikola

 

Klasa V

Jaroszek Kamila

Piotrowski Olaf

Naporowski Krzysztof

Pakuła Oliwier

Przeniosło Amelia

 

Klasa VIa

Bielaś Justyna

Skrzypczyński Patryk

Modzelewski Eryk

Jaroszek Julia

 

 Klasa VI b

Guła Martyna

Doktór Mikołaj

Juszczyk Kinga

Durnaś Oliwia

Mateusz Stojek

         Wszystkie nagrody książkowe ufundowała  Rada Rodziców,

ale najlepsi wśród najlepszych zostali również  wyróżnieni przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.

Nagrodę Wójta za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymali:

 

 • Igor Kornaś, uczeń klasy VIb, za uzyskanie tytułu 

   laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

 

 • Gabriela Stankiewicz, uczennica klasy VIa, za uzyskanie tytułu  

   laureatki Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego

 

 • Oskar Szumilas, uczeń kl. VIa, za uzyskanie tytułu

    finalisty Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego

Wójt nagrodził też 3 uczniów z najwyższą średnią w szkole- 5, 63, a byli to:

 • Gabriela Stankiewicz, kl. VIa
 • Oskar Szumilas, kl. VIa
 • Bartosz Śnieżny, kl. IV

         Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali wszyscy uczniowie,

którzy reprezentowali szkołę  w różnorodnych konkursach

i zajęli wysokie miejsca przynajmniej na szczeblu powiatowym. W gronie tym znaleźli się:


Gabriela Stankiewicz
– laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego

Igor Kornaś– laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Oskar Szumilas– finalista Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego

 

Olaf Piotrowski– laureat Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Emilia Jasiak– laureatka Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

 

Adrianna Mazur– laureatka Powiatowego Konkursu Mitologicznego

Krzysztof Naporowski– laureat Powiatowego Konkursu Mitologicznego

Oliwier Pakuła– laureat Powiatowego Konkursu Mitologicznego

Paweł Jasiak– laureat Powiatowego Konkursu Mitologicznego

Olaf Piotrowski– laureat Powiatowego Konkursu Mitologicznego

Martyna  Guła–  IV miejsce w  Powiatowym  Konkursie „Moje Ponidzie”

Patrycja Kucharska– IV miejsce w Powiatowym Konkursie „Moje Ponidzie”

         Nagrody wręczono też laureatom Międzynarodowego Konkursu: „Kangur Matematyczny”.

Cenne tablety otrzymały dziewczynki z klasy II b :

Smulikowska Natalia , Maja Masłowska i Oliwia Stankiewicz ,

a Aleksandrze  Jaroszek za uzyskanie bardzo dobrego  wyniku wręczono powerbank.   

        

         Pamiątkowe dyplomy otrzymali też członkowie pocztu sztandarowego:

Jakub Borek, Oskar Szumilas, Gabriela Stankiewicz, Karolina Juszczyk i Kamila Parlak,

aktywni działacze samorządu uczniowskiego, najlepsi sportowcy w szkole,

a także ci, którzy nie opuścili żadnej godziny lekcyjnej. 

Nagrody książkowe otrzymali również  laureaci gminnych konkursów.

 

 

 

 Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Barbara Karnawalska podziękowała

wszystkim  nauczycielom, pracownikom szkoły, Wójtowi Gminy Nowy Korczyn za wsparcie i pomoc

w realizacji wielu przedsięwzięć organizowanych przez szkołę

oraz skierowała szczególne słowa podziękowania i uznania rodzicom,  którzy przez cały rok szkolny

wspierali nauczycieli i wychowawców w trudzie nauczania i wychowania dzieci.

Pamiątkowe listy gratulacyjne otrzymali  rodzice laureatów oraz  wzorowych uczniów.

  

 

 

Szczere słowa podziękowania usłyszeli również członkowie rad oddziałowych klas trzecich i szóstych

za wieloletnią działalność na rzecz klasy i szkoły.

Ostatni dzień roku szkolnego 2016/ 2017 zakończył się spotkaniem uczniów z wychowawcami.

Zewsząd słychać było okrzyki radości, że wreszcie nadszedł upragniony czas odpoczynku od nauki.

Nie obyło się też bez łez i smutku, gdyż  klasy trzecie żegnały się ze swoimi wychowawczyniami.

Tak wśród gwaru, śmiechu i radości zakończył się ostatni dzień nauki,

a  rozpoczęły się upragnione  WAKACJE!