A kiedy staniemy u rozstajnych dróg

I ciężko nam będzie w niejednej chwili,

Zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki dług,

I wytrwamy – jak ci, co kiedyś nas uczyli.

 

W dniu 17 października 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Na sali gimnastycznej gimnazjum zgromadzili się nauczyciele,, uczniowie i zaproszeni goście.

 

 

Uroczystość składała się z trzech części.

Pierwsza – poświęcona była historii powstania tego święta.

Wystąpili w niej: A. Błach, B. Niemiec, J. Katra, M. Grochowski.

Uświetniły ją występy instrumentalne uczennic ze szkoły podstawowej:

Alicji Krzyżańskiej (gitara) i Alicji Jaroszek (skrzypce).

  

Następnie uczniowie gimnazjum: Dawid Konopka, Franciszek Stefański i Oliwia Juszczyk

zaprezentowali skecz pt. „Język polski”.

Trzecią część stanowił koncert w wykonaniu solistów:  Nikoli Szumilas, Aleksandry Cerazy i  Nikoli Suchy

    

  

oraz chóru szkolnego w składzie:

W. Piotrowska, J. Piotrowska, O. Juszczyk, W. Kaleta, A. Błach, J. N. Piotrowska,

J. Katra, P. Kaleta,  N. Żak, M. Stempień, M. Wężowicz, M. Wężowicz,

K. Piotrowska, M. Bania, J. Strach,  K. Kaczmarczyk.

Całość prowadziła Julia N. Piotrowska.

Na zakończenie Pan Wójt Paweł Zagaja złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły.

Inscenizację przygotowały J. Kulik i M. Wilczyńska, dekoracje: M. Wach i M. Wilewska.

                                                                                              J. Kulik