7 listopada br dzieci z klas 0 „b”, II i III „a” uczestniczyły w wycieczce

do Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju.

W strażnicy wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Bezpieczny Dom”

i realizowały akcję edukacyjną „Ognik”.

 

         Celem spotkania ze strażakami była edukacja na temat bezpiecznego

zachowania w sytuacjach zagrożenia. Dzieci aktywnie uczestniczyły w akcji ewakuacji

z miejsc zadymionych, zapoznały się z zagrożeniami z jakimi mogą spotkać się w domu.

   

Mogły zobaczyć między innymi z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać w domu lub mieszkaniu,

jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla.

Wykazały się też zdobytą wiedzą podczas korzystania z telefonu alarmowego

w celu wezwania straży pożarnej. Obejrzeli ciekawe filmy edukacyjne.

 

 

         Lekcję tę na długo zapamiętają, co w przyszłości przełoży się na ich bezpieczeństwo w przypadku,

kiedy przyszłoby im zmierzyć się z faktycznym zagrożeniem.

Podczas pobytu w jednostce dzieci miały okazję poznać charakter i znaczenie pracy strażaków.

Dowiedziały się jak zachować się w sytuacji, gdy powstaje pożar.

  

  

         Na zakończenie zobaczyły strażnicę oraz wszystkie sprzęty przydatne

strażakom  podczas ratowania życia.

      

      Po odbytym szkoleniu uczestnicy wycieczki otrzymali certyfikat „ Dzielny Mały Strażak”.