Dnia 16 października 2017r. w PSP w Nowym Korczynie, poprzez głosowanie tajne,

równe i powszechne wybrano nowy skład 

Zarządu  „Małego Samorządu Uczniowskiego” na rok 2017/2018.

Spośród  6 kandydatów z klas IV-VI wybrano następujący skład:

PRZEWODNICZĄCY:        Olaf Piotrowski kl. VI

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:        Oliwia Koziara  kl. V

SEKRETARZ:        Amelia Przeniosło kl. VI

SKARBNIK:       Bartłomiej Piotrowski kl. IV

 Nad głosowaniem czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie:

Bugdalski, A. Jaroszek, B. Marek, Z. Górna, N. Krzyżek, K. Gruchała, K. Marek,

D. Pietrzyk, K. Naporowski oraz opiekun „MSU” – P. Justyna  Grzesiak.

Wybory przebiegały prawidłowo, zgodnie z przyjętym Regulaminem Wyborów.

Uczniowie  oddawali głos na jednego, wybranego kandydata ,

zakreślając jego nazwisko na karcie wyborczej. Pomocna w wyborze okazała się dwutygodniowa

  kampania wyborcza, polegająca na prezentacji kandydatów przy pomocy

informacji zamieszczonych na folderach wyborczych.

  

Po oddaniu głosu, uczeń osobiście wrzucał kartę do urny wyborczej,

zachowując tym samym wszystkie zasady anonimowości i tajności.

Urna wyborcza została opróżniona w specjalnym lokalu wyborczym,

a głosy podliczone przez Komisję Skrutacyjną pod nadzorem Opiekuna  „MSU”.

 

Do czasu ogłoszenia wyników panowała w szkole „cisza wyborcza”.   

               Z przebiegu wyborów został sporządzony przez  komisję  skrutacyjną  protokół.

Moment ogłoszenia wyników był dla klas wybranych uczniów momentem bardzo radosnym ,

a tym samym czasem koleżeńskich gratulacji i okazywania kandydatom szacunku.

  

Należy w tym miejscu gorąco podziękować uczniom, którzy zgłosili się do pomocy

przy przeprowadzeniu wyborów. Dziękujemy za odpowiedni strój osób,

które wcieliły się w przydzielone role, prezentując postawę godnego obywatela swojej

„Małej ojczyzny”.

Nowej Radzie „MSU” gratulujemy i życzymy,

aby ich praca na rzecz społeczności uczniowskiej  była owocna i skuteczna.

                                                                                        J.  Grzesiak