W naszym punkcie przedszkolnym jest już tradycją uczestniczenie

w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

  

 

Tego roku znów pojawiła się charakterystyczna skarbonka, do której maluchy wrzucały monety.

Po zakończonej akcji zebrane „grosiki” zostały posegregowane według nominałów

i bardzo dokładnie policzone przez panie: Agnieszkę Kowalską i Martę Gajek.

Zebrane środki będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną,

w tym na tworzenie i dofinansowanie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka,

placówek pogotowia rodzinnego, kwalifikowanych domów zastępczych

oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które są w trakcie przekształceń

i realizują prorodzinne programy wychowawcze.

  

 

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji, jest działanie edukacyjne –

pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi

i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Podczas zbiórki pieniędzy zgromadziliśmy następujące ilości monet:

  • monety jednogroszowe – 2104 szt.
  • monety dwugroszowe – 918 szt.
  • monety pięciogroszowe – 400 szt.
  • monety dziesięciogroszowe – 51 szt.
  • monety dwudziestogroszowe – 35 szt.
  • monety pięćdziesięciogroszowe – 9 szt.
  • monety jednozłotowe – 5 szt.
  • monety dwuzłotowe – 4 szt.

W ramach akcji „Góra Grosza” udało nam się zebrać kwotę w wysokości 89zł oraz 79 eurocentów.

  

  

  

         Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom,

którzy wzięli udział w akcji.

Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi

i nie pozostają obojętne na los osieroconych dzieci.

                                                                                                              Dziękujemy!!!

                                                                                                            Marta Gajek