8 czerwca 2018r. na boisku  Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie

 odbyły się  Gminne  Zawody  w  Trójboju  Lekkoatletycznym  dziewcząt  i  chłopców.

     Na  trójbój  składały się  następujące  konkurencje: bieg na 60 m, skok w dal, ‚

rzut piłeczką palantową.

Kategoria dziewcząt:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w  Nowym Korczynie

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie

Kategoria  chłopców:

I miejsce –  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie

II miejsce –  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie

      Zawody przebiegały w miłej, sportowej atmosferze przy wspaniałej słonecznej pogodzie.

   Wszyscy zawodnicy bardzo ambitnie walczyli o uzyskanie jak najlepszych wyników.