W niedzielę  19 sierpnia 2018 roku rolnicy  z gminy Nowy Korczyn

podczas dożynek dziękowali  Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy.

    Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym Świętej Trójcy w Nowym Korczynie. 

 Potem wszyscy barwnym korowodem przeszli przez rynek na plac festynowy,

gdzie odbyła się część obrzędowa Święta Plonów.

    Podczas obchodów wystąpił Dziecięcy  Zespół Pieśni i Tańca „Wianeczek” 

z Publicznej Szkoły Podstawowej z Nowego Korczyna

przygotowany przez panie Urszulę Strzelecką i Bogusławę Woźniak.

  

  Dzieci ubrane w kolorowe stroje regionalne  zaprezentowały pieśni i tańce ludowe. 

Występ małych artystów został nagrodzony gromkimi brawami.