Dnia 17 października 2018 roku uczniowie klasy I „a”, I „b”, II „a” i II „b”

                            wraz z opiekunami  uczestniczyli w wycieczce do

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju.

Uczniowie mieli możliwość udziału w ścieżce edukacyjnej „Ognik” w projekcie „Bezpieczny Dom”,

którego celem jest edukacja na temat bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

     Zajęcia prowadzone były przez strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju.

     Zanim dzieci weszły na ścieżkę  ubrały się w stroje strażackie oraz hełmy.

  

Wchodząc na salę usłyszały dźwięk złocistego gongu, a następnie obejrzały filmy edukacyjne

na temat właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia.

    Podczas zajęć w strażnicy dzieci miały okazję zapoznać się  z różnego rodzaju

zagrożeniami pożarowymi, z jakimi mogą się zetknąć w codziennym życiu. 

 

   

W specjalnie zaaranżowanych salach edukacyjnych:

pokoju, kuchni, łazience i kotłowni  miały możliwość  spotkania się z takimi sytuacjami  na żywo.

Dowiedziały się jak rozprzestrzenia się dym  w warunkach pożaru,

jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla oraz do jakich zagrożeń może doprowadzić

niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego. Brały też udział  w zaimprowizowanej akcji

ewakuacyjnej z miejsca objętego dużym zadymieniem.

Wszystkie pokazy wykonywane były w warunkach w pełni bezpiecznych dla dzieci.

   

   

      Z ogromnym  zainteresowaniem  obejrzały wozy strażackie i sprzęt,

którym strażacy posługują się w różnych akcjach ratowniczych.

     Zajęcia okazały się niezwykle ciekawe i pouczające.

    

   

Nasze dzieci poznały charakter  i znaczenie pracy strażaków

oraz nauczyły się zasad właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia.

     Niech ta zdobyta wiedza zachowa się jak najdłużej w pamięci naszych uczniów  

i w przyszłości zaowocuje większą świadomością w przypadku niebezpieczeństwa.

Była to wspaniała lekcja.