Czas Świąt Bożego Narodzenia jest chwilą, gdy zatrzymujemy się w biegu życia
i zwracamy szczególną uwagę na drugiego człowieka.

We wspólnocie uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości kolejny raz przenieśliśmy
się do wydarzeń nawiązujących
do narodzenia Pana Jezusa.

Uczniowie klasy I b  i I a  , pod  kierunkiem p. Marii Błach oraz  wychowawczyń
p. Urszuli Strzeleckiej i p. Bogusławy Woźniak, przygotowali spektakl bożonarodzeniowy.

W dniu 18.12.2018r.  mali artyści przenieśli wszystkich  zebranych na sali gimnastycznej w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia .
Piękny śpiew zachęcił wszystkich do wspólnego kolędowania .
Barwne stroje przygotowane przez rodziców dodały 
szczególnego kolorytu przedstawieniu.

 

    W kolejnej części uroczystości  zaprezentowali się uczniowie przygotowani przez
wicedyrektor p. Małgorzatę  Stefańską.

Dzieci pięknie zaśpiewały kolędy i pastorałki oraz zagrały
je instrumentach : fletach, gitarze, klarnecie, saksofonie, akordeonie.
Warto nadmienić, że większość z nich uczęszcza do szkół muzycznych  .

     Dyrektor p. Barbara Karnawalska podziękowała wszystkim
i złożyła  świąteczne życzenia. Głos zabrali również –  wicewójt
p.Piotr Strach i ks. Paweł Majewski . Ksiądz Proboszcz pobłogosławił opłatki,
którymi podzielili się zebrani, składając sobie
najserdeczniejsze życzenia.
Zaproszeni goście zostali obdarowani  symbolicznymi upominkami  przygotowanymi przez uczniów gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej.

  

    Piękne dekoracje wykonały uczennice Maria i Marzena Wężowicz
pod opieką p. Małgorzaty Wach i p. M. Wilewskiej.
O nagłośnienie zadbał p. Krzysztof Błach.

Serdecznie dziękujemy  rodzicom za zaangażowanie i wysiłek 
oraz wszystkim , którzy przyczynili się
do przygotowania uroczystości.