Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy częściej dostrzegamy wokół siebie osoby, które potrzebują pomocy. Włączając się w akcje charytatywne, w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie, wolontariusze Szkolnego Koła Caritas  współpracuje  z Drużyną Harcerską działającą w szkole.

            W zbiórkę żywności organizowaną wspólnie z parafią włączyli się uczniowie całej szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Każda klasa przygotowała paczkę dla potrzebujących. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich dzieci i ich rodziców udało się przygotować  ok. 30 paczek.


Zostały one rozwiezione  przez opiekunów Szkolnego Koła Caritas i Drużyny Harcerskiej do rodzin na terenie gminy Nowy Korczyn.

            Tradycją jest, że młodzi wolontariusze udają się do osób starszych, samotnych, by obdarować ich samodzielnie wykonanymi stroikami i złożyć najserdeczniejsze życzenia.  W tym roku, po opieką
p. Małgorzaty Jasiak, dzieci odwiedziły  podopiecznych, wnosząc ze sobą radość i uśmiech.

Wszelkie podejmowane działania  mają na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,  szczególnie  w świątecznym  czasie.

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych, zarówno w zbiórkę darów jak i przygotowanie stroików świątecznych.

  Podejmując liczne działania  wolontariackie, włączamy się w program ministerialny   „Razem na Święta”