Dnia 30.05.2019 r. w naszej szkole  odbył się Gminny Turniej  Szachowy.
Edukacja szachowa  ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w zakresie logiki i wyobraźni przestrzennej.
Zajęcia szachowe dają uczniom możliwość nie tylko zabawy z wykorzystywaniem różnego rodzaju gier, ale pozwalają  kształtować u dzieci takie cechy osobowości jak: podejmowanie trudnych decyzji, wiara we własne możliwości, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych.

V Gminny Turniej Szachowy  cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.
Odbył się w dwóch etapach. Etap wstępny obejmował rozgrywki na terenie własnych szkół, celem tych rozgrywek było wyłonienie  reprezentantów danej szkoły, którzy awansowali do II etapu.
Do pierwszego etapu zgłosiło się 34 uczestników.


W drugim gminnym etapie uczestniczyło 14 uczniów z dwóch szkół terenu naszej gminy.

Szkołę Podstawową  z Nowego Korczyna reprezentowali uczniowie:
Urszula Pawluczuk, Maja Masłowska, Oliwier Jaroszek, Kamila Kaczmarczyk, Maksymilian Niziński, Katarzyna Słabiak, Wiktoria Szybalska, Piotr Nurek, Marta Pietrzyk, Igor Kaczmarczyk, Tadeusz Cwiek.

Szkołę Podstawową z Brzostkowa reprezentowali uczniowie:
Krzysztof Wiracki
Agata Wiracka
Gabriel Schabowski

Wyrównana  rywalizacja  w systemie  ” każdy z każdym ” wyłoniła zwycięzców:
I  miejsce Krzysztof Wiracki
II miejsce ex  aequo  Urszula Pawluczuk i Agata Wiracka
III miejsce Tadeusz Ćwiek

Gratulujemy zwycięzcom,  dziękujemy  wszystkim uczestnikom i opiekunom.

Zapraszamy do udziału za rok.