W dniu 5 czerwca 2019r. na boisku Szkoły Podstawowej  w Nowym Korczynie
odbyły się Gminne Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców.

Na trójbój składały się następujące konkurencje: bieg na 60 m,  skok w dal i rzut piłeczką palantową.

Najlepsi w trójboju w kategorii dziewcząt i chłopców okazali się uczniowie
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, przygotowani przez p. Agatę Boduszek.

Miejsce II zajęli chłopcy i dziewczęta  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie,

z opiekunem p.Arkadiuszem Modzelewskim.