Kochane  Dzieci, Droga Młodzieży,
Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
Szanowni Rodzice!

     Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019

Uczniom  gratulujemy wyników edukacyjnych,
sukcesów w różnych dziedzinach,

Absolwentom życzymy dostania się do wybranych szkół ponadpodstawowych,

Nauczycielom wyrażamy wdzięczność za cały rok pracy dydaktycznej
i opiekuńczo- wychowawczej,

Rodzicom dziękujemy za współpracę, zaangażowanie w szkolne sprawy,
wspólne działania
na rzecz tworzenia szkoły przyjaznej uczniom…

      Wszystkim życzymy , aby słoneczne lato wynagrodziło cały rok trudu
a wakacyjny czas relaksu przebiegał w bezpiecznych warunkach .
 
 
                                

                              Dyrekcja
                                 Publicznej Szkoły Podstawowej
                              w Nowym Korczynie