W dniu 21.06.2019r.w punkcie przedszkolnym rozpoczął się dyżur wakacyjny,
który potrwa do 26.07.2019r.
Na zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczęszcza
25 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.
Maluchy bawią się w kącikach zainteresowań wg własnych pomysłów,
uczą się piosenek, biorą udział w zabawach muzyczno-ruchowych. Wykonują ciekawe prace plastyczne, aktywnie spędzają czas na placu zabaw. Ponadto nauczyciele wdrażają dzieci do kulturalnego zachowania

w grupie podczas zabawy oraz posiłków.

         Nauczyciele pełniący dyżury w lipcu: Anna Górak, Marta Gajek, Anita Poborca,
Agnieszka Kowalska, Agata Pasternak.