Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „EUREKA” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi tj. Uniwersytetem Warszawskim czy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą konkursu jest:
– szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu fizyki;
– propagowanie nauk ścisłych;
– aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego EUREKA udział wzięło trzech uczniów
z naszej szkoły, którzy otrzymali następujące wyniki:

                                                     Patryk Kaczmarczyk klasa 7 – bardzo dobry wynik

                                                                Adrian Kowalski klasa 8a – wyróżnienie

                                                                 Oskar Szumilas klasa 8a- wyróżnienie.

                                                                        Gratuluję i życzę dalszych sukcesów! 

                                                                                                               Opiekun B. Witkoś