We wtorek 20 października 2015 r w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Pierwszaki pod opieką wychowawczyń –
Jolanty Bęben, Anny Górak i Anity Poborcy przygotowały program artystyczny pt.
„Podróż w cudowny świat nauki”.

Ślubowanie

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość ta miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowania na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny,wykazać się wiedzą jaką zdobyły w szkole i złożyć uroczystą przysięgę na Sztandar Szkoły.

Ślubowanie

Pani Dyrektor Barbara Karnawalska nie miała najmniejszych wątpliwości, gdy dotykając ramion dzieci, z dumą przyjmowała je do grona uczniów naszej szkoły.

Ślubowanie

Ślubowanie

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście- Wójt Gminy Nowy Korczyn – Pan Paweł Zagaja, Przewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn – Pani Kazimiera Gołdyn, Przewodnicząca Komisji Oświatowej – Pani Krystyna Szafraniec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Bogusława Zawada, Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej – Pani Ligia Płonka, rodzice uczniów i nauczyciele.

 

Ślubowanie

IMG_0688

Po pasowaniu przez Panią Dyrektor, wychowawczynie wręczyły uczniom dyplomy, rodzice piękne upominki, a Pan Wójt złożył wszystkim pierwszoklasistom życzenia sukcesów w szkole oraz podarował dzieciom kosz pełen słodyczy. Następnie wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, po czym rozeszli się do swoich klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ślubowanie

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole
dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil
w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.


Galeria zdjęć…
 

klasa I a      klasa I b     klasa I c

Dodaj komentarz