Rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas młodszych to jedno z najważniejszych zadań szkoły. Książka przynosi dziecku korzyści poprzez zawarte w niej wartości, jest rozrywką oraz sprzymierzeńcem nauczyciela w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zawarte w książkach treści poznawcze korzystnie wpływają na zwiększenie się jego wiedzy na temat siebie oraz otaczającego świata. Obcowanie z literaturą od najwcześniejszych lat umożliwia dziecku nauczenie się swego rodzaju alfabetu emocji, uwrażliwia bowiem i uczy identyfikowania się z przeżyciami bohaterów czytanych książek. Wzmaga także koncentrację, umiejętność analizy faktów oraz wzbogaca zainteresowania dziecka.

biblioteka

Dzieci rozczytane wyróżniają się lepszą pamięcią, szybszym kojarzeniem faktów, większym zasobie
wiadomości rzeczowych oraz językowo słownikowych.

biblioteka

biblioteka

Głośne czytanie książek, opowiadanie ich treści,  rozmowy czytelnicze w gronie rówieśniczym,  to  formy pracy, które wspomagają zainteresować uczniów książką. Obcowanie z kolorowymi, przyjaznymi książeczkami wyrabiają u dzieci nawyk czytania ,który pozostaje przez całe życie.

biblioteka

Swoje zainteresowania czytelnicze rozwijają  w naszej  bibliotece szkolnej
pod „czujnym okiem ” pani Barbary Czyż uczniowie klasy I a, I c
.

Dodaj komentarz