„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

                                                                                                                                               Janusz Korczak

 

                                               OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

Dnia 20 listopada 2015 roku w naszej szkole obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
połączony z szkolnym Dniem Życzliwości. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka obchodzony jest w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r.
Dzieciaki swój szczególny dzień mają 1 czerwca, ale Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę  20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.

Konwencja Praw Dziecka

Dzień Życzliwości

W tym dniu wszystkim uczniom klas 0- VI zostały przypomniane prawa dziecka, które są zapisane
w Konstytucji RP czy w Konwencji o prawach dziecka. Dzieci dowiedziały się, że jednym z pierwszych
głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własną godność,
zainteresowania, potrzeby i prawa był Janusz Korczak. Nie byłoby Konwencji o Prawach Dziecka,
gdyby nie jego działalność i myśli. To według niego dziecko to samoistna jednostka, która zasługuje
na szacunek i przestrzeganie jej praw.Prawa dziecka

Dziecko ma prawo do:
– wychowywania się w rodzinie,
– adopcji,
– oświaty i nauki,
– kultury, wypoczynku i rozrywki,
– ochrony zdrowia i opieki medycznej,
– wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
– dostępu do informacji,
– ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
– prywatności,
– równości.

Prawa socjalne dziecka:
– prawo do zabezpieczenia socjalnego,
– prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
– prawo do odpowiedniego standardu życia,
– prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Rzecznikiem Praw Dziecka jest p. Marek Michalak.

Dodaj komentarz