„ Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”
S.Staszic

Dnia 15 października 2015r. obchodzony był jak co roku w Zespole Szkół w Nowym Korczynie
Dzień Edukacji Narodowej.

DEN

W obchodach brali udział Wójt Gminy Nowy Korczyn P. Paweł Zagaja, Przewodnicząca Komisji Oświaty
P. Krystyna Szafraniec, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy P. Paweł Kulik, Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kowalik, Dyrektor Zespołu Szkół P. Barbara Karnawalska, Wicedyrektor P. Małgorzata Stefańska,
P. Jerzy Wilk  z Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie, rodzice, nauczyciele, pracownicy
szkoły i uczniowie.

 

DEN

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych, uroczystym przemówieniu, obrazującym rolę jaką odgrywa
nauczyciel w kształtowaniu młodego człowieka oraz przedstawieniu planu uroczystości, P. dyrektor
oddała głos Panu Wójtowi, który wystąpił z serdecznymi życzeniami dla nauczycieli i pracowników oświaty.

DEN

DEN

Na początku miłą niespodzianką dla społeczności szkolnej i zaproszonych gości okazał się kameralny
koncert w wykonaniu artystów Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

DEN

Przy akompaniamencie popularnych instrumentów takich jak : skrzypce, akordeon czy organy,
zespół zaprezentował widowni kilka słynnych w świecie muzyki utworów.
Po części koncertowej nastąpiło wprowadzenie sztandarów PSP i SG w Nowym Korczynie i uroczyste
odśpiewanie hymnu państwowego.

DEN

Następnie uczniowie Zespołu Szkół przygotowani pod kierunkiem P. J. Grzesiak, P. F . Judy i P. R Kornasia, zaprezentowali krótki program artystyczny. Uczniowie kl. VI, V i III PSP oraz III Gimnazjum, przedstawili
historię powołania Komisji Edukacji Narodowej oraz wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom składając
na ich ręce „ bukiet pięknej poezji”.

DEN

Natomiast zespół wokalny z ZS w Nowym Korczynie ubarwił uroczystość specjalnie dobranymi na tę okazję utworami muzycznymi.

DEN

Składamy gorące podziękowania za obecność w tym dniu gościom, rodzicom oraz tym , którzy
wnieśli swój wkład w organizację tej uroczystości. Wszyscy jesteśmy bowiem przewodnikami
młodym ludziom na trudnej drodze zdobywania wiedzy.


Galeria zdjęć…
 

Dodaj komentarz