W dniu 11 marca 2016r. w Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie odbył

się coroczny Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej- XXXIX edycja

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

turniej

W  turnieju wzięli udział:

Uczniowie Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie:

1.Julia Piotrowska

2.Weronika Czyż

3.Krzysztof Szczepaniak

4.Patrycja Cerazy

5 .Jakub Niedopytalski

6.Paweł Witkoś

 

                                                  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie:

1.Michał Grochowski

2.Joanna Cieplińska

3.Robert Grzywa

                                                       Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostkowie:

1.Jakub Kapusta

2.Krzysztof Żak

 

                                                 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie:

1.Aleksandra Mącznik

2.Oliwia Olszewska

3.Bartosz Piasecki

 

Test Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  zawierał 20 pytań.

Do Powiatowego etapu zakwalifikowali się  następujący uczniowie:

W kategorii Gimnazjum:

1.Julia Piotrowska

2.Patrycja Cerazy

3.Weronika Czyż

W kategorii Szkoły Podstawowe:

1.Robert Grzywa

2.Michał Grochowski

3.Joanna Cieplińska

turniej