W  dniu  24 maja  2016r.  na  boisku  Szkoły  Podstawowej

 w  Nowym  Korczynie odbyły  się  

Gminne  Zawody  w  Czwórboju  Lekkoatletycznym  dziewcząt i chłopców.

Na  czwórbój  składały  się  następujące  konkurencje: bieg  na  60 m,

skok  w  dal,  rzut piłeczką  palantową  i  bieg na 1000 metrów.

    Najlepsi  w  czwórboju   w  kategorii   dziewcząt  i  chłopców 

okazali  się  uczniowie  z Publicznej  Szkoły  Podstawowej

w Nowym Korczynie, przygotowani  przez p. Agatę  Boduszek.

Miejsce  II  zajęli  chłopcy  i  dziewczęta z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  

w Starym Korczynie, z opiekunem p. Arkadiuszem Modzelewskim.

III miejsce uczniowie   ze Szkoły Podstawowej  w Brzostkowie

  pod kierunkiem p. Anety Fortuny.