Jak wiadomo patriotyzm dziecka rozwija się w oparciu o najbliższe

środowisko: dom rodzinny, przedszkole, swoją miejscowość.

Dlatego już od najmłodszych lat powinniśmy przybliżać dziecku

region w którym żyje. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni

wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego

na otaczającą je rzeczywistość.

Chcąc rozbudzić przywiązanie i miłość do rodzinnej ziemi chcemy

ukazać dzieciom to, co w ich miejscowości jest piękne, ciekawe,

godne zaprezentowania.

W związku z tym 26.04.2016r. w grupie starszaków przeprowadzono

zajęcia podczas których dzieci poznały historię,

herb i zabytki Nowego Korczyna.

Czterolatki podczas wycieczki miały okazję zobaczyć: ruiny synagogi,

kościół św. Stanisława, kościół św. Trójcy, rynek, dom Długosza.

Po wyczerpującym spacerze z wielką chęcią odpoczęły

na brzegu urokliwej Nidy.