Nasza uczennica- Marzenka Wężowicz wzięła udział

w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym

„CHRZEST, CZYLI POCZĄTEK”, przygotowała pracę zatytułowaną:

„966- wtedy wszystko się zaczęło” i uzyskała WYRÓŻNIENIE

na szczeblu centralnym.

Łącznie nagrodzono tylko 13 prac, a na konkurs wpłynęło ich aż 4 tysiące.

Takie osiągnięcie na szczeblu ogólnokrajowym świadczy o wielkim talencie Marzenki,

a dla szkoły to wielkie  wyróżnienie, zaszczyt, że nasza uczennica znalazła

się  w  gronie 13 wspaniałych, gdy o  miano najlepszego znawcy tej tematyki walczyło

aż 4 tysiące  uczniów z całej Polski.

Dziękujemy zatem Marzence za inicjatywę,

trud wykonania pracy i chęć reprezentowania szkoły,

jak również  jej opiekunce naukowej- p. Barbarze Bonar.

Gratulujemy!