W dniu 23 czerwca 2016 roku 26 uczniów z klasy VI

uroczyście zakończyło naukę w szkole podstawowej.

 Szkolna uroczystość była poprzedzona Mszą św. odprawioną w intencji

szóstoklasistów  przez ks. Grzegorza Kowalika.

 Oficjalna część odbyła się w przepięknej  scenerii na sali gimnastycznej

w szkole podstawowej. Najpierw uczniowie zatańczyli poloneza przygotowanego

pod czujnym okiem p. Agaty Boduszek.

 Pani dyrektor Barbara Karnawalska powitała zaproszonych gości, rodziców,

nauczycieli, pracowników obsługi, administracji oraz uczniów.

 Szóstoklasiści zaprezentowali program artystyczny pod hasłem :

     „Niech czas nie zatrze w pamięci tych lat,
      które spędziliśmy razem ” .

Następnie nastąpiło rozdanie świadectw i dyplomów za wysokie

wyniki w nauce,udział w konkursach .

Do uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z poszczególnych przedmiotów

  ( za 3 lata nauki ) , należą:

Maria Wężowicz                     śr. 5,21
Marzena Wężowicz              śr. 5,20
Julia Strach                                śr. 5,15
Michał Grochowski              śr. 5,14

                Nagrody Wójta Gminy Nowy Korczyn otrzymali :

 Maria Wężowicz    „Prymus Szkoły”

za najwyższą średnią ocen   ( w ciągu trzech lat nauki ) – 5,21

 Michał Grochowski  –

za najwyższy wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty  – 71 pkt.

 Marzena Wężowicz  

za uzyskanie wysokich ocen w nauce oraz wyróżnienie

               w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Chrzest, czyli początek”

                          ( na 4 tysiące nadesłanych prac , praca naszej uczennicy zajęła pierwsze miejsce

na  7 wyróżnień ) .

    Przewodnicząca Rady Rodziców p. Magdalena Piotrowska wręczyła uczniom

nagrody ufundowane przez Radę Rodziców .

Wicedyrektor p. Małgorzata Stefańska podziękowała rodzicom za sześcioletnią współpracę .

 Wójt Gminy p. Paweł Zagaja pogratulował uczniom ukończenia szkoły podstawowej

oraz życzył  sukcesów w dalszej edukacji, odpoczynku podczas wakacji .

   Dyrektor p. Barbara Karnawalska złożyła serdeczne , pełne uznania słowa za przygotowanie

części artystycznej – p. Danucie Kostce ; za przygotowanie poloneza- p. Agacie Boduszek;

przepiękną dekorację sali  – p. Małgorzacie Wężowicz , p. Jolancie Świech,  

wychowawczyni klasy szóstej p. Danucie Kostce ,

uczniom klasy szóstej  oraz  za  oprawę muzyczną – p. Jerzemu Wilkowi .