W sobotę 16.07.2016r. zakończyły się półkolonie letnie w Publicznej Szkole Podstawowej

w Nowym Korczynie. Organizatorem letniego wypoczynku, który trwał od 6.07.

do 16.07.2016r., było Stowarzyszenie Pro Vicus Novum, zaś współorganizatorami

Urząd Gminy Nowy Korczyn i Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie.

Z wypoczynku skorzystało 51 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Uczestnicy mieli zapewnione:

  • wyżywienie ( dwa posiłki, w tym obiad dwudaniowy i napoje),
  • dowóz
  • ubezpieczenie od następstw wypadków
  • atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

Kierownikiem półkolonii była pani dyrektor Małgorzata Stefańska.

Dzieci w zależności od wieku podzielone były na 3 grupy:

Pieski – wych. p. Jolanta Kulik

Motylki – wych. p. Artur Jaroszek

Biedronki – wych. p. Zbigniew Sadowski.

Program półkolonii  obejmował :

Wycieczka do Sandomierza – zwiedzanie miasta oraz rejs statkiem.

Wycieczka do Centrum Naukowe Leonarda da Vinci w Kielcach

oraz obejrzenie filmu pt. „ Bardzo fajny olbrzym”.

IMG_4457

Wyjazdy na basen do Buska – Zdroju – 2 razy.

Wycieczka po Nowym Korczynie z panią przewodnik Ligią Płonką.

Warsztaty teatralne pt. „Spotkanie z teatrem”.

Oprócz udziału w wycieczkach całodniowych dzieci  uczestniczyły w warsztatach na temat

bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzonych przez przedstawicieli  Komendy Powiatowej

Straży Pożarnej w Busku Zdroju oraz  OSP w Nowym Korczynie .Był również pokaz sprzętu

pożarniczego. Odbyła się także pogadanka z policją na temat bezpieczeństwa podczas wakacji

przygotowana przez p. P. Bonara.

Półkolonie zakończyły się grillem, na który przybył p. Paweł Zagaja – Wójt Gminy

Nowy Korczyn oraz zaproszeni rodzice. Podczas zakończenia obejrzeliśmy prezentację

multimedialną z przebiegu wypoczynku przygotowaną przez pracowników półkolonii.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

                                                     J. Kulik