Prezentacja ciekawej książki

Prezentacja ciekawej książki…

W naszej szkole organizujemy cykliczną wystawę prac plastycznych naszych uczniów

na temat przeczytanych książek.

Dzieci w formie plastycznej reklamują swoim rówieśnikom

przeczytaną przez siebie książkę, a wypożyczoną w naszej bibliotece.

                 Zachęcamy wszystkich uczniów do przygotowywania rysunków

po przeczytaniu ciekawej książki.

Dziękujemy dzieciom za tak ogromne zaangażowanie

w reklamę książek ze szkolnej biblioteki.