Kontakt

Dyrektor Zespołu Szkół: mgr Barbara Karnawalska

Wicedyrektor : mgr Małgorzata Stefańska

ADRES:

Zespół Szkół w Nowym Korczynie

Publiczna Szkoła Podstawowa

ul. Partyzantów 13

28-136 Nowy Korczyn

tel./fax(41)3771020

e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl

Dodaj komentarz