Nauczyciele

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej:
mgr Barbara Karnawalska

Wicedyrektor :
mgr Małgorzata Stefańska

RADA PEDAGOGICZNA PUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NOWYM KORCZYNIE

NAUCZYCIELE KLAS 0 – III i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

mgr Jolanta Bęben

mgr Barbara Czyż

mgr Marta Gajek

mgr Dorota Gaweł

mgr Anna Górak

mgr Agnieszka Kowalska

mgr Anna Marek

mgr Anita Poborca

mgr Urszula Strzelecka

mgr Bogusława Woźniak

JĘZYK POLSKI:

mgr Izabela Błaszczyk – Pałys

mgr Barbara Bonar

mgr Justyna Grzesiak

HISTORIA:

mgr Barbara Bonar

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Aleksandra Jagielska

mgr Małgorzata Jasiak

MATEMATYKA:

mgr Artur Jaroszek

mgr Katarzyna Masłowska

mgr Zbigniew Sadowski

PRZYRODA:

mgr Danuta Kostka

mgr Bogusława Ziętara

PLASTYKA:

mgr Małgorzata Stefańska

MUZYKA:

mgr Małgorzata Stefańska

TECHNIKA:

mgr Jacek Ciepliński

INFORMATYKA:

mgr Jacek Ciepliński

mgr Małgorzata Łuczka

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Agata Boduszek

WDŻ:

mgr Małgorzata Łuczka

RELIGIA:

mgr Maria Błach

ks.mgr Grzegorz Kowalik

ŚWIETLICA:

mgr Małgorzata Łuczka

mgr Katarzyna Masłowska

mgr Justyna Grzesiak

mgr Izabela Błaszczyk-Pałys

mgr Aleksandra Jagielska

mgr Agata Boduszek

mgr  Maria Błach

mgr Małgorzata Stefańska

mgr Danuta Kostka

mgr Jacek Ciepliński

BIBLIOTEKA:

mgr Barbara Czyż