Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/ 2017
 

Początek roku szkolnego : 1 września 2016r. (czwartek)

 Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2016r. – 31 grudnia 2016r.

 Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2017r.

 Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017r.

Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2017r.

Ferie letnie (wakacje): 24 czerwca 2017r. – 31 sierpnia 2017r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

– 31  października 2016r. (poniedziałek)

– 2 maja 2017r. (wtorek)

-4 maja 2017r. (czwartek)

– 5 maja 2017r. (piątek)

– 16 czerwca 2017r. (piątek)

Poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w sobotę.