Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/ 2018
 

Rozpoczęcie roku szkolnego : 4 września 2017r.

 Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2017r. – 31 grudnia 2017r.

 Ferie zimowe: 12 lutego – 25 lutego 2018r.

 Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca -3 kwietnia 2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych : 22 czerwca 2018r.

Ferie letnie (wakacje): 23 czerwca 2018r. – 31 sierpnia 2018r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r.

(DZ.U. z 2017 r. poz. 1603) ustalono następujące dni dodatkowo wolne

od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

– 31  października 2017r. (wtorek)

– 22 grudnia 2017r. (piątek)

– 2 maja 2018r. (środa)

-4 maja 2018r. (piątek)

– 1 czerwca 2018r. (piątek)

 

Egzamin gimnazjalny:

18 – 20. 04.2018 r. (środa, czwartek, piątek)

Poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w sobotę.