Świetlica

Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką dzieci dojeżdżające i miejscowe.

Nauczyciele pełnią dyżury od 7.00 do 15.00.  Celem działalności świetlicy

szkolnej  jest przede wszystkim zapewnienie opieki  uczniom

przed zajęciami lekcyjnymi i po ich  zakończeniu, w bezpiecznym i miłym

otoczeniu. Spędzanie czasu w świetlicy sprzyja  w świetlicy  sprzyja   wszechstronnemu rozwojowi dzieci,

a zajęcia  świetlicowe wzbogacają   ich  wiadomości  ogólne, rozwijają umiejętności  manualne  oraz wychowują.

Dla realizacji tych celów ważny jest dobór odpowiednich zajęć i metod ich prowadzenia.

Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne

miesiące. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dzieci, rodziny, szkoły, kolegów;

obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie.

Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniona jest także

tematyka nawiązująca do dni uroczystych i świątecznych. Zabawa jest obok nauki

podstawową formą  aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie uczęszczający do świetlicy

mają czas na dowolne zabawy, zgodnie ze swoimi upodobaniami. My ze swej strony

proponujemy różnorodne gry i zabawy kształtujące osobowości dzieci. Zajęcia świetlicowe

wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętności logicznego myślenia, wypowiadania się,

pamięć, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają  wrażliwość estetyczną i muzyczną.

Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się na kształtowanie umiejętności

współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dzieci są wdrażane do przestrzegania

przyjętych zasad   zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności

nawiązywania kontaktów  z rówieśnikami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb,

przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Dużą rolę wychowawczą, integrującą

dzieci i nauczycieli, odgrywają zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne tj. Andrzejki,

Mikołaj, kiermasz bożonarodzeniowy, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Walentynki,

powitanie wiosny, piknik rodzinny.