Logopeda

Drogi Rodzicu,

jeżeli jesteś zaniepokojony trudnościami  Twojego dziecka w mówieniu, kłopotami z nieprawidłową

wymową poszczególnych głosek, jeśli masz wątpliwości czy rozwój mowy Twojego dziecka

przebiega prawidłowo, zgłoś się do gabinetu logopedycznego!

 

LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką

oraz terapią zaburzeń mowy. Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się:

 mgr Ewelina Pytlik


ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO:

  1. Profilaktyka zaburzeń mowy:
   • – ćwiczenia mające na celu stymulowanie rozwoju mowy
   • – ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
   • – porady logopedyczne dotyczące zapobiegania powstawania wad wymowy
  2. Diagnoza logopedyczna:
   • – ocena wymowy Pacjenta badana testami diagnostycznymi
  3. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży:
   • – korygowanie wadliwej wymowy poszczególnych głosek (np. seplenienia,  –  rotacyzmu, lambdacyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu itd. )
   • – opóźniony rozwój mowy
   • – mowa bezdźwięczna
   • – zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z problemami neurologicznymi   (afazja, dyzartria)
   • – zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością   intelektualną
   • – zaburzenia płynności mowy
  4. Terapia pedagogiczna:
   • – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy   ryzyka dysleksji
   • – terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja,  dysgrafia ,dysortografia)
   • – ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej
   • – ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi
   • – porady, konsultacje logopedyczne