Wianeczek

Zespół Pieśni i Tańca „ Wianeczek”

Zespół Pieśni i Tańca „ Wianeczek” powstał w 2001roku .

Założycielką i opiekunką zespołu po dzień dzisiejszy jest p. Urszula Strzelecka.

W tym czasie przez zespół przewinęło się ponad 100 dzieci – uczniów klas I-III. 

Pierwsi jego członkowie są już dziś studentami.

Zespół w swej karierze miał lepsze i gorsze lata. Bez wątpienia barwnymi strojami

i tańcem uatrakcyjnia nie tylko szkolne ,ale i gminne imprezy.

Do naszych sukcesów należy zaliczyć wyróżnienia na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru

w Busku – Zdroju , a także występy na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

w kieleckim amfiteatrze „ Kadzielnia” i przeglądzie folklorystycznym w Nagłowicach.

Głównym celem działalności zespołu jest kultywowanie kultury ludowej w stroju,

tańcu i przyśpiewkach naszego regionu. Udało nam się skompletować dziewczęce

i chłopięce stroje krakowskie , a teraz na 12 urodziny doczekaliśmy się prawdziwej

sali ćwiczeń i profesjonalnego, dużego lustra.

Nasza praca będzie łatwiejsza , a co najważniejsze , wyniki jeszcze lepsze.