Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn

umieralności w  wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii,

należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

         Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób

odtytoniowych  jest zapobieganie paleniu.

W związku z tym, że w życiu małego dziecka rola rodzica i nauczyciela jest najważniejsza,

warto kształtować u dzieci postawy prozdrowotne, w tym propagować niepalenie.

          W roku szkolnym 2016/2017 do realizacji przedszkolnego programu antytytoniowego

„Czyste powietrze wokół nas”,

nad którym czuwa Państwowa Inspekcja Sanitarna, przystąpiły dzieci z Punktu Przedszkolnego
oraz 5 i 6- latki ze Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

 

Założenia programu:

  1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
  2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
  3. Stanowi on pierwsze ogniowo w cyklu programów antytytoniowych.
  4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
  5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

 

Cele główne programu:

  1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają 
    w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.