Reforma Systemu Edukacji    

  W związku z wdrażaniem reformy edukacji,  

w dniu 21 lutego 2017r. o godz.16.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika

w Busku- Zdroju  Al.Mickiewicza 6 ,

odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów uczęszczających do szkół w powiecie buskim .

 Podczas spotkania zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016

– Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe

i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących,

nadzoru pedagogicznego, dyrektorów i szkół.Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat

nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego .