W ramach projektu „Bezpieczny Dom” w Komendzie Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Busku- Zdroju. została otwarta ścieżka edukacyjna dla najmłodszych.

 W związku z tym 21 lutego 2017 roku  uczniowie klasy II „b” i III „a”

zostali zaproszeni przez strażaków do ich siedziby w Busku- Zdroju.

Głównym celem lekcji „na żywo” była edukacja dzieci na temat bezpiecznego zachowania

się w sytuacjach zagrożenia. Na początku uczniowie ubrali się w małe strażackie hełmy i mundury.

Następnie weszli na ścieżkę edukacyjną, o czym  obwieścił im złocisty  gong.

 Potem  obejrzeli prezentację multimedialną na temat:  „Jak zachować się w sytuacji zagrożenia,

jak się znaleźć i jak zareagować?”.  Nauczyli się piosenki pt. „Znam numery alarmowe”,

przy której świetnie się bawili. Po prezentacji dzieci  zapoznały się ze skutkami,

jakie wywołuje pożar  w domu (pokoju, kuchni, łazience i kotłowni).

 Dowiedziały się również jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru,

jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla. Brały też udział w lekcji zorganizowanej

przez strażaków-w pożarze i ewakuacji „na niby”.

Uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach i quizach, za które otrzymały dyplomy i nagrody.

Każdy, kto wykazał się  znajomością zasad bezpieczeństwa i sprawnością fizyczną,

uzyskał honorowy certyfikat: „Dzielny Mały Strażak”.

Była to niezwykle ciekawa i pouczająca lekcja, dzięki której nasi uczniowie poznali specyfikę

zawodu strażaka oraz nauczyli się zasad właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia.