Nasza szkoła bierze udział w Świętokrzyskim Programie Wspierania Rozwoju

Aktywności Fizycznej „Horyzonty Aktywności Fizycznej- Dziecięca Piłka Ręczna”.

W związku z tym uczniowie klas I- III przystąpili do konkursu plastycznego:

„Bawię się w sport”

organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

którego patronatem honorowym jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych,

zwrócenie uwagi na pozytywne wartości uprawiania sportu jako doskonałej

formy spędzania czasu wolnego, podkreślenie znaczenia sportu w życiu młodego człowieka

oraz umożliwienie dzieciom uzdolnionym plastycznie konfrontacji własnych  

umiejętności z osiągnięciami rówieśników.

Konkurs obejmował trzy kategorie:

Kategoria I– praca plastyczna pt. „Zabawa z piłką”

Kategoria II–  maskotka: „Świętopiłka”

Kategoria IIIfotografia swojej grupy wraz z widocznym logo programu,

oddająca ideę hasła konkursowego: „Bawię się w sport”.

Dnia 21 marca 2017 roku odbył się szkolny  etap konkursu.

Uczniowie przygotowali prace plastyczne oraz  maskotki.  Nauczyciele oceniający wybrali

najciekawsze z nich, które będą reprezentowały naszą szkołę w kolejnym etapie tego konkursu.

Komisja jednak miała nie lada problem z oceną przygotowanych prac, bo wszystkie były bardzo ciekawe,

dlatego  jury zwracało szczególną uwagę  na poziom aktywności twórczej wykonawców,

umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę, jak również

włożony wysiłek w przygotowanie pracy konkursowej.

Wszystkie maskotki wzbudziły zachwyt komisji, bo były niezwykle piękne, starannie

i  precyzyjnie wykonane, dlatego ich  autorzy  zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

 

W celu pokazania  prac szerszemu gronu widzów, kolorowe i pełne fantazji wytwory uczestników

konkursu, zostały zaprezentowane na wystawie w naszej szkole,

a później  przewiezione do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

 

Dziękujemy dzieciom za zaangażowanie i trud włożony w ich wykonanie.

                                                                                       B.Woźniak