Gabrysia i Igor wśród najlepszych szóstoklasistów

 

 

Dnia  25 kwietnia 2017r. odbyło się uroczyste podsumowanie

wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych.

Zorganizowało je Kuratorium Oświaty we współpracy

ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Na galę zaproszono 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie:

Gabrysię Stankiewicz i Igora Kornasia wraz z  nauczycielami prowadzącymi

Gabrysia została  wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym,

a Igor w Konkursie Języka Angielskiego.

W czasie uroczystości odebrali pamiątkowe dyplomy, medale laureata i zaświadczenie

zwalniające ich z odpowiedniej częściej egzaminu ósmoklasisty,

co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

Mają też pierwszeństwo w wyborze szkoły średniej na terenie całego kraju.

Warto więc było ciężko pracować, by znaleźć się w gronie zwycięzców,

a jest to nie lada wyczyn, bo konkursy przedmiotowe są bardzo trudne.

Wymagają od dzieci olbrzymiego wysiłku, poświęcenia i wytrwałości w pokonywaniu kolejnych

etapów konkursu. Zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego jest dużym sukcesem,

ale  uzyskanie  tytułu  najlepszego wśród  najlepszych, czyli laureata,  to prawdziwe wyzwanie.

         Wspaniały sukces Igora i Gabrysi z pewnością cieszy samych uczniów,

ich rodziców, opiekunów naukowych, którymi byli: p. Barbara Bonar– nauczycielka Gabrysi

i p. Małgorzata Jasiak– nauczycielka Igora, ale napawa też dumą całą społeczność szkolną.

To dla nas olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt.

Należałoby  też dodać, że w powiecie buskim było tylko 5 zwycięzców,

zatem  Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie osiągnęła niebywały sukces,

gdyż jako jedyna w naszym regionie ma  2 laureatów!

Dziękujemy Gabrysi i Igorowi  za wspaniałe reprezentowanie

naszej szkoły i  gminy Nowy Korczyn.

Życzymy im  dalszych sukcesów w nauce.