Dnia 26.05.2017 roku uczniowie klas drugich wzięli udział

w V Powiatowym i XVI Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym: 

,,Puchatek moim  przyjacielem”.

Konkurs odbył się w Zespole Placówek Oświatowych Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Zbludowicach.

Celem konkursu było między innymi:  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

wśród dzieci, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, przekazywanie zapamiętanych

faktów oraz sprawdzenie stopnia znajomości przeczytanej lektury.

W konkursie uczestniczyło 21 uczniów klas drugich z całego powiatu.

Zadania konkursowe miały formę pisemną.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas II :

-Jakub Bugdalski , Katarzyna Słabiak klasa IIa,

-Anna Parlak , Oliwia Stankiewicz klasa II b.

Spisali się znakomicie , albowiem znaleźli się w gronie nagrodzonych i wyróżnionych.

Trzecie miejsce zajął Jakub Bugdalski, który otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową.

Wyróżnienie otrzymała Oliwia Stankiewicz.

Za udział w konkursie dyplomy otrzymały uczennice: Katarzyna Słabiak  i  Anna  Parlak.

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu i  życzymy powodzenia w kolejnych konkursach czytelniczych