W dniu 3 września 2017 roku delegacje ze szkoły podstawowej i z gimnazjum uczestniczyły

w uroczystości związanej z kolejną rocznicą walk o prawa chłopskie w Piasku Wielkim.


źródło: Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. Sławomira Dalczyńskiego

w kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie

oraz Katarzyna i Aleksandra Cerazy.


źródło: Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie


źródło: Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie

W przemówieniach okolicznościowych nie zabrakło słów odzwierciedlających szacunek

dla chleba i ciężkiej pracy rolnika. Podkreślano również, że ziemia, religia i tożsamość narodowa

to wartości, które są podstawą tworzenia państwa.źródło: Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie

Na zakończenie zostały złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem

„Ku pamięci walk o chłopskie prawa”