Uprzejmie informujemy, że mleko, produkty mleczne, owoce i warzywa w ramach

„Program dla szkół”

w bieżącym roku szkolnym otrzymują uczniowie uczęszczający do klas I-V.

 

  (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017r.

w sprawie szczególnego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

programu dla szkół ( Dz. U. Z 2017r.,poz.1713) .