Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!
to hasło uroczystego apelu zorganizowanego w naszej szkole dnia 15 listopada 2017r.
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

  
Uczestniczyli w nim odświętnie ubrani uczniowie, nauczyciele oraz  pracownicy obsługi.


Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze
i pieśni o tematyce patriotycznej. Mali recytatorzy mówili o tym, ile trzeba było wycierpieć,
aby przetrwać kolejne klęski powstań, ile ran należało wyleczyć,
by podnieść się po raz kolejny i znów chwycić za broń.

  
Nie zapomnieli też o polskich rodzinach, które były stróżami polskości, o tych wszystkich, 
dla których słowo „Ojczyzna” było świętością.

 

 
Nie zabrakło więc wierszy o ogromnym poświęceniu, odwadze,
nadziei, jak również pięknych pieśni żołnierskich  w wykonaniu
Alicji Krzyżańskiej z klasy IV, Emilii Jasiak  i Emilii Kornaś z klasy szóstej.

 

 

  
W programie wzięli też udział uczniowie kl. IVa:
Miłosz Gwóźdź, Zuzanna Kaczmarczyk, Dawid Juszczyk, Bartosz Marek, Julia Marek,
Weronika Kaczmarczyk, Julia Gaweł, Jakub Wawrzyk, Daniel Krupa, 
Natalia Nowak, Bartłomiej Piotrowski, Antonina Stefańska
, Alan Zawada,
a także  Amelia Przeniosło, Iza Szymańska i Bartek Rasiński z klasy szóstej
 oraz dwie gimnazjalistki: Anna Błach i Julia Piotrowska.

  

Mali artyści przygotowani pod kierunkiem  pani Barbary Bonar  z olbrzymim przejęciem
starali się słowem wyrazić swą wdzięczność i uznanie tym,
którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę.

  

  
Swoją wspaniałą postawą oddali hołd naszej Ojczyźnie.
Ich wysiłek został  doceniony przez zgromadzoną publiczność,
która nagrodziła występujących gromkimi brawami,
a pani dyrektor- Barbara Karnawalska  pogratulowała dzieciom
 wspaniale przeprowadzonej lekcji historii.   Słowa uznania należą  się także paniom:
Jolancie  Bęben, Annie  Górak i Bogusławie Woźniak, które przygotowały piękną dekorację
oraz panu J.  Wilkowi, który zadbał o nagłośnienie.

  

  

Wszystkim występującym jeszcze raz gorąco dziękujemy za trud

włożony w przygotowanie tej uroczystości.