Zgodnie  z polską tradycją, dnia 30.11.2017r. obchodziliśmy w naszej szkole

wieczór wróżb i zabaw połączonych z taneczną zabawą andrzejkową.

  

Rada Rodziców zatroszczyła się o poczęstunek,

a panie Małgorzata Stefańska i Małgorzata Łuczka zadbały

o dekorację sali , zorganizowanie wróżb, oraz innych zabaw dla uczniów.

 

  

Uczniowie klas 0- III bawili się w swoich klasach  pod czujnym okiem wychowawczyń,

natomiast uczniowie klas IV – VI  na sali gimnastycznej.

  

  

 

  

  

Nad oprawą muzyczną czuwał  P. Jerzy Wilk, któremu serdecznie dziękujemy.

 

   

   

  

Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały,

a przepowiedziana przyszłość czy się spełni…czas pokaże!