W dniu 7 grudnia 2017r. odbyła się uroczystość otwarcia boiska szkolnego
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie, w której uczestniczyli:
Marszałek Adam Jarubas, wójt Paweł Zagaja, wicewójt Piotr Strach , ks. proboszcz Grzegorz Kowalik , przewodnicząca komisji oświatowej Krystyna Szafraniec, radni ,
przedstawiciel Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Pabijańczyk,
prezes KS „Wisła” Nowy Korczyn Arkadiusz Modzelewski ,
rodzice, nauczyciele , pracownicy szkoły i uczniowie.

Boisko zostało wybudowane w ramach projektu ” Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej
i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”.
Składa się z bieżni, skoczni w dal, boiska do piłki nożnej,
piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki.

Dyrektor Barbara Karnawalska w swym wystąpieniu podziękowała wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania tak długo oczekiwanego obiektu sportowego.
Podkreśliła, że uczniowie będą mieli dostęp do nowoczesnej i dobrze
wyposażonej bazy i infrastruktury sportowej .


Następnie głos zabrał wójt Paweł Zagaja oraz marszałek Adam Jarubas,
którzy wyrazili nadzieję, że obiekt sportowy będzie służył integracji dzieci,
młodzieży, całej lokalnej społeczności oraz dawał możliwość i szanse rozwoju ducha sportowego,
co z czasem zaowocuje licznymi sukcesami sportowymi .


Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna
w wykonaniu uczniów kl. II, III a, i III b szkoły podstawowej.