W dniu 15 oraz 29 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Nowym Korczynie odbyło się badanie diagnostyczne dzieci z klas I – VII 

pod kątem nieprawidłowości postawy.

Badanie zostało przeprowadzone przez lekarzy ortopedów

ze Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego „Górka” .

         Zdrowie i prawidłowy rozwój uczniów jest dla nas pedagogów celem nadrzędnym,

zadaniem jakie stawia sobie  szkoła, biorąca udział w programie Szkoła Promująca Zdrowie.

         Wychodząc naprzeciw prośbom i sugestiom rodziców, zorganizowaliśmy takie badania

w naszej placówce. Przebadanych zostało 150 uczniów z klas I- VII.

         W celu określenia nieprawidłowości postawy ciała  przeprowadzone zostały oględziny

ortopedyczne z nieinwazyjnymi pomiarami wybranych cech postawy ciała.

Po zakończeniu badania uczniowie otrzymali pisemną informację o jego wyniku,

 a dane z badania zostały zgromadzone w bazie na potrzeby analizy statystycznej.

Specjaliści zakwalifikowali do leczenia rehabilitacyjnego znaczną grupę małych pacjentów.

         Serdeczne podziękowania składamy pani Dyrektor Jadwidze Karcz

oraz lekarzom i pracownikom Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka”,

którzy wykonali powyższe badania diagnostyczne.